PRODUCTS

All kinds of the weighing sacles and weight test you can find.

CT-301計時秤

規格 (三段式自動量程變換)
1-500g x 0.1g > 500g -1500g x 0.5g > 1500g – 3000g x 1g

供電模式
1. 5V 4號AAA乾電池 x 2節  or MICRO USB Type-B

  • 秤盤尺寸:135 x 135 mm
  • 秤體尺寸:210 x 140 x 30 mm
  • 秤體顏色:勃根地酒紅R / 消光黑C / 珍珠白W / 太妃糖咖啡B
  • 秤體重約:400G
  • 配備:說明書、電線